envi 0963 50 10 74 info@slowtravelhue.com

Thẻ

Tư Vấn DLCĐ

Du Lịch Cộng Đồng

/ /
Du Lịch Dựa vào Cộng Đồng (tiếng Anh: Community-Based Tourism, CBT) dựa vào các khía cạnh đặc biệt của đời sống địa phương mà các thành viên cộng đồng cảm thấy tự hào, thoải mái để chia sẻ với du khách, và các công ty du lịch tự tin để quảng bá bán. Người dân […]

Tiến hành đặt chỗ