envi 0963 50 10 74 info@slowtravelhue.com

Thẻ

Mây Tre Đan Lát

Đan lát tre Bao La

/ /
Làng nghề đan lát tre Bao La ở Huế nổi tiếng với sản phẩm thủ công chất lượng. Đây là địa điểm trải nghiệm và lựa chọn quà lưu niệm rất đáng giá.

Tiến hành đặt chỗ